Հաշմանդամություն ունեցողները հաճախ են բախվում ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցված չլինելու խնդրին, ինչի համար ՔայլՏեքն առաջարկում է արդյունավետ լուծում՝ #ԱՄԲԱՐՁԻՉ #ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ.

Ինչու՞ տարածքի մատչելիության ապահովման համար տեղադրել ամբարձիչ հարթակ:

ԱՅՆ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ Է ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ՝

- Հարթակն ապահովում է #անվասայլակի անարգել տեղաշարժը

- Հարմար է տարբեր տարածքներում. կարող է տեղադրվել փակ, կիսաբաց, բացօթյա վայրերում, ստորգետնյա անցումներում

- Հարթակի չափսն ու ձևը փոփոխական են՝ կախված տարածքի առանձնահատկություններից

Ինչու՞ ընտրել ՔայլՏեքի կողմից արտադրվող ամբարձիչ հարթակը:

ԴԱ ՇԱՀԱՎԵՏ Է ԵՎ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ Է ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ`

- Նախագծումը, արտադրությունը, տեղադրումն ու սպասարկումն են մեր ընկերության կողմից

- Արտադրական կազմակերպվում է ISO13485 հավաստագրված առաջադրված պահանջներին համապատասխան

- Մենք ցույց ենք տալիս անհատական հատկանիշներ՝ ըստ տարածքի առանձնահատկությունների

#ՔայլՏեքն ունի ամբարձիչ հարթակների տեղադրման փորձ՝

- Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցության արդյունքում ՔայլԹեքը Երևան քաղաքի 10 գետնանցումներում տեղադրում է ամբարձիչ հարթակներ, որոնք քաղաքը մատչելի կդարձնի #հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար.

- Կրթության հավասար հնարավորությունների ապահովման և Երևանի պետական համալսարանում այս պահին տեղադրվում են թեք ուղղահայաց ամբարձիչ հարթակներ

- Ամբարձիչ հարթակ է գտնվում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում

Արտադրվում է Հայաստանում:

Համագործակցության համար՝ 055 702 720