ՔԱՅԼԱԲԵՐ Այս համակարգի ներդնումը արդիական վերականգնողական բժշկություն բնութագրվում է մի շարք առավելություններով՝
• Ինչու ոչ՝ թեթևացնելու բուժաշխատակիցների աշխատանքի ծավալը,
• Կրճատվում է վերականգնողական բուժման տևողությունը՝ վիրտուալ իրականության կիրառման ԿՆՀ-ի վրա ազդեցության հետևանքով,
• Հեռավար հսկողության և վերականգնողական միջոցառումների շարունակական կիրառման հնարավորություն,
• Պացիենտների ակտիվ ներգրավվում իրենց վերականգնողական բուժման պրոցեսում՝ խաղերի միջոցով:
Վիրտուալ իրականության և հետադարձ կապի համատեղ իրականացումը նյարդավերականգնողական բուժման մեջ արդեն ապացուցված գիտություն է, որը լայն կիրառում է ստանում օրեցօր: Վիրտուալ իրականությունը ինքնիրեն առանձին չի կիրառվում: Այն դիտարկում են որպես կենսահետադարձ կապի կիրառման գործիք: Ներսուզվելը Վիրտուալ Իրականության մեջ իրական դեր է խաղում պացիենտի մոտիվացիայի բարձրացման մեջ՝ մարզումների համար: Մարզումնմերը խաղերի միջոցով ավելի հեշտ է ընկալունակությունը էմոցիոնալ առումով, քան մոնոտոն վարժանքների մըջոցով: Այս մեթոդը նաև թույլ է տալիս կազմել անհատական վերականգնողական ծրագրեր, կախված պացիենտի խնդրից՝ շարժաղոկան և զգացողական դիֆիցիտից, որը իր հերթին ավելի էֆեկտիվ է դարձնում վերականգնումը: Համակարգը ևս թույկլ է տալիս կատարել սկզբնական թեստավորում՝ հետագայում համեմատելու համար ստացված արդյունքները և ընթացքում, հարկ եղած ժամանակ, ծրագրերը ադապտացնելու տվյալ փուլին:
Պարտադիր պետք է նշել, որ այս ամենը պետք է կատարվի վերականգնողական դասական բժշկության հետ համատեղ: Վիրտուալ իրականությունը սիներգիկ՝ օգնող մեթոդ է: Հիվանդը զգում է իրեն՝ իր մարմինը, տվյալ միջավայրում, կարողակում է շտկել դիրքը՝ տեսողական զգայարանների միջոցով, անգամ գամ շարժողական բացակայող էլեմենտները սկսում են խթանվել կենտրոնական բարձր մակարդակով: Այն դեպքերում, երբ առկա է կայուն նյարդաբանական դիֆիցիտ, և անհնար է արդեն վերականգնեկլ, պացիենտը ստանում է էմոցիոնալ բավականություն, մոտիվացիա արարելու, այսինքն՝ իր մարմինը վերգտնում է վիրտուալ իրականությունում, իսկ եղած ֆունկցիաները պահպանում է՝ շատ և շատ բարդություններ կանխարգելելու համար(սա շատ և շատ կարևոր գործոն է վերականգնողական բուժման մեջ); Իսկ այն պացիենտները, որոնց մոտ առկա է ֆունկցիայի խանգարում, ոչ թէ բացակայում, կարողանում են համապատասխան ընտրցած խաղերի միջոցով ևս բարելավել՝ վերականգնել կորցրած ֆունկցիան:
Խաղերը թույլ են տալիս վիրտուալ միջավայրում կատարել գործողություններ, որոնք իրականում չեն կարող կատարել: հոգեբանաէմոցիոնալ և շարժողական ներգրավվածության միջոցով յուրաքանրյուր խթան իրականացնում է մկանային հիշողություն ԿՆՀ-ի մակարդակով, և թույլ է տալիս նորից սովորելու կատարել գործողություններ:
2022-06-30
METAGAIT Metagait հայկական արտադրության նորարարական սարքն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար /նեյրոարատաբանության դաշտում/ լուծելու մի շարք խնդիրներ։ Ծանոթական այցի ժամանակ պարզ դարձավ, որ սարքը կարող է շատ արդյունավետ լինել, հատկապես վիրտուալ դաշտի կիրառման շնորհիվ, այն է՝ հատուկ տեսարաններ բնությունից վերցված օգնում են, որ անձը քայլի, շարժվի՝ մոտիվացվելով տեղանքում դժվարությունները հաղթահարելով։ Ողջունելով նորարարական այս գաղափարը` հոգեբանական վերլուծությունը ծանոթական այցից հետո առաջարկում է մասնագիտական ֆոկուս խումբ կազմակերպել լուծելու հետևյալ խնդիրները՝
1․ Նախավարժանի ալգորիթմ /հիմք ընդունեով անծանոթ ազդակների արդյունքում առաջացող սոմատիկ զգացողույթունները՝ սրտխառնոց, գլխապտույտ և այլն/, ինչը տվյալ դեպքում առանց ծանոթացման միանգամից գործընթացի մեջ մտնելու հետևանք է։
2․ Նախազգուշացման կանոնների ստեղծում, թե ինչ կարող է մարդու հետ լինել։ առաջարկվել է թիմին կազմել անկետավորման փաթեթ /հոգեբանական խնդիրները հաշվի առնելով/, որտեղ կնշվեն պարտադիր անձի կենսաչափական, հոգեչափական չափորոշիչները։
3․ «Առաջ և հետո» ալգորիթմ, պարտադիր բազա ստեղծել մարդու առաջնային և վերջնական զգացողությունները ֆիքսելու համար։
4․ Այն հարցին, որ կարիք կա գույների մասով հոգեբանի դիտարկումներ, պատասխանում ենք, որ սուբյեկտիվ գործոնից խուսափելու համար, ստեղծել կոճակների ստեղնաշար, որտեղ մարդ ինքը կընտրի իր ցանկալի գույները և ձայները, օրինակ ձյունը կնշի սևով, և դա իր համար կլինի ամենահարմարավետ տարածքը։
5․ Հոգեբանական թիմին տրամադրել միջին հաշվարկ, թե քանի քայլից են արդեն եղել արդյունքներ, ինչը հնարավորություն կտա երաշխիքի փաթեթ ունենալ՝ ելնելով «Անձնակենտրոն ինտենսիվ ծրագրային հոգեթերապիայի» կանոններից և սկզբունքներից։ Այսինքն մոտիվացիայի տեսանկյունից անձին նախապես քանի քայլանի և քանի փուլային փաթեթ պետք է առաջարկել։
6․ Հոգեբանական անվտանգության անձնագրի ստեղծումը հոգեբանական թիմի կողմից պարտադիր պետք է ներառի բոլոր ցուցումները և հակացուցումները։
2022-04-26
ՔԱՅԼԱԲԵՐ Վերջերս ՔայլՏեք ընկերության կողմից նվեր ենք ստացել Քայլաբեր սարքը, որը օգտագործվում է գրեթե ամեն օր 18 տարեկանից բարձր բուժառուների վերականգնողական բուժման ընթացքում։ Քայլաբերը տեսանելի բարելավում է քայլքի ֆունկցիան։ Բուժառուները հաճույքով են այն օգտագործում և կարճ ժամանակում գրանցում դրական արդյունքներ։
2022-03-15
METAGAIT Առիթ եմ ունեցել ծանոթանալու Քայլաբեր սարքի գործառույթներին։ Այն իր տեսակով բավականին յուրօրինակ, հետաքրքիր ու բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում է ու, ըստ իս, նոր խոսք է բժշկագիտության մեջ։
Սարքը բացի իր զուտ տեխնիկական գործառույթից, որի շնորհիվ շարժունակությունը կորցրած մարդուն մեխանիկորեն քայլ անելու հնարավորություն է տալիս, իր մեջ ներառում է նաև վիրտուալ իրականության սարք, որի միջոցով կարողանում է ներազդել մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, ինչը կարող է հետադարձ կապով մկանների վերականգնողական գործառույթի համար լրացուցիչ խթան հանդիսանալ։

Թերևս վիրտուալ իրականության սարքերը կատարելագործվելու կարիք ունեն․ այն ստեղծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հաշմանդամության պատճառը, ակունքը և մարդկանց հոգեբանական խմբերի առանձնահատկությունները։
2022-06-22
METAGAIT Оборудование MetaGait заключает в себе большой потенциал для комплексной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помимо того, что данное оборудование эффективно для развития крупной моторики, координации движений, применение очков виртуальной реальности (VR) способствуют развитию высших психических функций, которые являются основой для полноценного взаимодействия с окружающим миром. Во время занятия на таком оборудовании ребенок учится не просто управлять своим телом, но еще и сопоставляет собственные движения с внешним миром, активизируя воображение, внимание, восприятие. Так же во время таких занятий стабилизируется психоэмоциональное состояние ребенка, что является важной составляющей для эффективной реабилитации.
2022-08-03
ՔԱՅԼԱԲԵՐ Regarding: Virtual Reality Exposure Therapy Model

This document is written in regard to the mental health benefits of using interventions through a virtual reality module. Frontline Therapists was developed in the wake of the recent Artsakh war of 2020 to provide emergency mental health treatment for soldiers impacted the trauma of combat. Initially our objective was to provide direct care in Military Hospitals, and we have expanded to provide long term comprehensive care in an office setting and in the field. Our treatment model is client centered, using various interventions from traditional format to alternative care including art therapy, ecopsychology, social engagement, and the use of virtual reality software to target specific trauma blocks.
Exposure therapy is a long standing intervention focused on targeting behaviors that people engage in, which mostly appears as avoidance, when responding to situations and thoughts or memories that cause negative responses. For instance, people that have been in combat may avoid going to social events because the loud noises and commotion may trigger memories of their experience in war. If avoidance is left untreated, it will further impact the person’s quality of life and often worse symptoms of Post Traumatic Stress Disorder.
By actively providing safe space to confront their trauma of feared situations, thoughts and emotions, the person can learn how to challenge their anxiety and reduce fear associated with these circumstances. While we can not put the soldier back in the field to challenge their trauma, this would be unsafe and damaging, we can now use virtual reality to give the illusion of combat in a safe way. When the soldier uses a virtual reality system, they are in a space that is comforting and being guided by a professional therapist whom they already have a healthy trusting rapport with. The therapist guides them and supports them through this process to challenge their discomfort and learn to control their stress response.
While virtual reality exposure therapy is fairly new, studies with Vietnam War combat veterans who were immersed in a virtual environment that soldiers would normally come into contact with during combat, such as helicopters and jungles, found that these soldiers experienced a reduction of PTSD symptoms. This approach has also been used for veterans of the Iraq and Afghanistan wars, with positive results in both of these populations. We can now use this knowledge to provide treatment to our veterans of the Artsakh war, to reduce their PTSD symptoms and improve their quality of life in a more timely manner.
This opportunity to use new technology and new interventions to provide care can not go unseen or put on hold, we must act quickly to treat our young men that were severely impacted by the trauma caused in combat. Frontline Therapists are doing just that, to be the front runners of this treatment model and continue to be the beacon of comprehensive mental health treatment and service model of Armenia. We look forward to collaborating with those using the virtual reality model to treat physical limitations caused by combat, as it is just as highly recommended for physical rehabilitation purposes.
2022-04-18
ՔԱՅԼԱԲԵՐ A year ago, “Qayltech” donated MetaGait assistive equipment to the clinical rehabilitation department of the "Arabkir" Medical Complex. The equipment was used primarily for the rehabilitation treatment of soldiers wounded during the war. According to specialists, the device helps to transfer the weight of the body to the lower extremities, improves the mobility of the lumbar spine of the lower extremities, contributes to the improvement of proprioceptive sensitivity. The equipment is safe and comfortable to use.
2022-05-07