METAGAIT

Շարժունակության վերականգնման նորարարական լուծում

METAGAIT

MetaGait-ը՝

—Մեխանիկական մասով կատարում է նույն ֆունկցիաները, ինչ Քայլաբեր սարքը։

—Հնարավորություն է ընձեռում իրականացնելու հեռավար ռեաբիլիտացիա՝ բժշկի հսկողությամբ։

—Սենսորի միջոցով սերվերում գրանցվում են բուժառուի կատարած քայլերի քանակը, քայլքի երկարությունը, ճանապարհը, ժամանակը և արագությունը։

—Գրանցված տվյալներին հնարավոր է հետևել հավելվածի միջոցով։

—Լուծում է սոցիալականացման խնդիրը՝ նույն միջավայրում միաժամանակ ներգրավելով տարբեր վայրերում գտնվողների։

—Մարզման ընթացքում ապահովում է հետաքրքիր ժամանց։

—Վիրտուալ խաղերի միջոցով վերականգնում է նյարդային կենտրոնները և ընձեռում նեյրոնային նոր կապերի ստեղծման հնարավորություն։

—Խաղերի տեսարանները և ռելիեֆն ադապտացվում են՝ կախված նրանից, թե բուժառուի որ մկանն է անհրաժեշտ զարգացնել։

Features

image

Կանգնած դիրք

Պահում է մարմինը ուղղահայաց դիրքում

image

Ազդեցություն նեյրոնային կապերի վրա

Վերականգնում է վնասված նեյրոնային կապերը կամ ստեղծում նոր նեյրոնային կապեր

image

Ամբողջական քայլքի իմիտացիա

image

30 հնարավոր հիվանդությունների կանխարգելում

image

Հեռավար ռեաբիլիտացիա

image

Վերլուծություն, անհատական բուժում

image

VR խաղեր

image

VR տուրիզմ

MetaGait ՆԵՅՐՈՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻՈՆ ՍԱՐՔ

Նորարարական լուծում ՔայլՏեքից

Оборудование MetaGait заключает в себе большой потенциал для комплексной реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помимо того, что данное оборудование эффективно для развития крупной моторики, координации движений, применение очков виртуальной реальности (VR) способствуют развитию высших психических функций, которые являются основой для полноценного взаимодействия с окружающим миром. Во время занятия на таком оборудовании ребенок учится не просто управлять своим телом, но еще и сопоставляет собственные движения с внешним миром, активизируя воображение, внимание, восприятие. Так же во время таких занятий стабилизируется психоэмоциональное состояние ребенка, что является важной составляющей для эффективной реабилитации.
2022-08-03
Առիթ եմ ունեցել ծանոթանալու Քայլաբեր սարքի գործառույթներին։ Այն իր տեսակով բավականին յուրօրինակ, հետաքրքիր ու բազմաֆունկցիոնալ սարքավորում է ու, ըստ իս, նոր խոսք է բժշկագիտության մեջ։
Սարքը բացի իր զուտ տեխնիկական գործառույթից, որի շնորհիվ շարժունակությունը կորցրած մարդուն մեխանիկորեն քայլ անելու հնարավորություն է տալիս, իր մեջ ներառում է նաև վիրտուալ իրականության սարք, որի միջոցով կարողանում է ներազդել մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, ինչը կարող է հետադարձ կապով մկանների վերականգնողական գործառույթի համար լրացուցիչ խթան հանդիսանալ։

Թերևս վիրտուալ իրականության սարքերը կատարելագործվելու կարիք ունեն․ այն ստեղծելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել հաշմանդամության պատճառը, ակունքը և մարդկանց հոգեբանական խմբերի առանձնահատկությունները։
2022-06-22
Metagait հայկական արտադրության նորարարական սարքն ուղղված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար /նեյրոարատաբանության դաշտում/ լուծելու մի շարք խնդիրներ։ Ծանոթական այցի ժամանակ պարզ դարձավ, որ սարքը կարող է շատ արդյունավետ լինել, հատկապես վիրտուալ դաշտի կիրառման շնորհիվ, այն է՝ հատուկ տեսարաններ բնությունից վերցված օգնում են, որ անձը քայլի, շարժվի՝ մոտիվացվելով տեղանքում դժվարությունները հաղթահարելով։ Ողջունելով նորարարական այս գաղափարը` հոգեբանական վերլուծությունը ծանոթական այցից հետո առաջարկում է մասնագիտական ֆոկուս խումբ կազմակերպել լուծելու հետևյալ խնդիրները՝
1․ Նախավարժանի ալգորիթմ /հիմք ընդունեով անծանոթ ազդակների արդյունքում առաջացող սոմատիկ զգացողույթունները՝ սրտխառնոց, գլխապտույտ և այլն/, ինչը տվյալ դեպքում առանց ծանոթացման միանգամից գործընթացի մեջ մտնելու հետևանք է։
2․ Նախազգուշացման կանոնների ստեղծում, թե ինչ կարող է մարդու հետ լինել։ առաջարկվել է թիմին կազմել անկետավորման փաթեթ /հոգեբանական խնդիրները հաշվի առնելով/, որտեղ կնշվեն պարտադիր անձի կենսաչափական, հոգեչափական չափորոշիչները։
3․ «Առաջ և հետո» ալգորիթմ, պարտադիր բազա ստեղծել մարդու առաջնային և վերջնական զգացողությունները ֆիքսելու համար։
4․ Այն հարցին, որ կարիք կա գույների մասով հոգեբանի դիտարկումներ, պատասխանում ենք, որ սուբյեկտիվ գործոնից խուսափելու համար, ստեղծել կոճակների ստեղնաշար, որտեղ մարդ ինքը կընտրի իր ցանկալի գույները և ձայները, օրինակ ձյունը կնշի սևով, և դա իր համար կլինի ամենահարմարավետ տարածքը։
5․ Հոգեբանական թիմին տրամադրել միջին հաշվարկ, թե քանի քայլից են արդեն եղել արդյունքներ, ինչը հնարավորություն կտա երաշխիքի փաթեթ ունենալ՝ ելնելով «Անձնակենտրոն ինտենսիվ ծրագրային հոգեթերապիայի» կանոններից և սկզբունքներից։ Այսինքն մոտիվացիայի տեսանկյունից անձին նախապես քանի քայլանի և քանի փուլային փաթեթ պետք է առաջարկել։
6․ Հոգեբանական անվտանգության անձնագրի ստեղծումը հոգեբանական թիմի կողմից պարտադիր պետք է ներառի բոլոր ցուցումները և հակացուցումները։
2022-04-26

Այլ արտադրանք