ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ

Թեքահարթակը միացնում է տարբեր բարձրությունների երկու մակերեսներ։

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ

Թեքահարթակը միացնում է տարբեր բարձրությունների երկու մակերեսներ և նախատեսված է անիվներով տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման համար։

Թեքահարթակները տեղադրվում են հետիոտնային անցումների միջև, տների, շենքերի, շինությունների մուտքերի և ելքերի միջև՝ մանկասայլակների և անվասալյակների շարժն ապահովելու համար։

Features

Այլ արտադրանք