ԱՄԲԱՐՁԻՉ ՀԱՐԹԱԿ

Ամբարձիչ հարթակ՝ հաշմանդամություն ունեցող աձանց համար

ԱՄԲԱՐՁԻՉ ՀԱՐԹԱԿ

Ամբարձիչ հարթակն ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է բնակելի, հասարակական, արտադրական և այլ գործառնական նշանակություն ունեցող շենքերում և շինություններում, հանգստի և ժամանցի վայրերում։

-Ամբարձիչ հարթակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ապահովում է ֆիզիկական միջավայրի մատչելիություն

-Ամբարձիչ հարթակը կարող է տեղադրվել փակ, կիսաբաց, բացօթյա վայրերում, ստորգետնյա անցումներում

-Ամբարձիչ հարթակի չափսն ու ձևը փոփոխական են՝ կախված տարածքի առանձնահատկություններից

-Ամբարձիչ հարթակը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին

-Պահպանված են անվտանգության կանոնները և հաստատված համապատասխան մարմնի կողմից

-Արտադրական գործընթացը կազմակերպվում է ISO13485 հավաստագրով առաջադրված պահանջներին համապատասխան

-Մեր ընկերությունն իրականացնում է նախագծում, արտադրություն, տեղադրում և սպասարկում 

-Գործում է երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում

-Անհատական մոտեցում՝ ըստ տարածքի առանձնահատկությունների

Features

Թեք և ուղղահայաց ԱՄԲԱՐՁԻՉ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

Հաշմանդամություն ունեցողները հաճախ են բախվում ֆիզիկական միջավայրի հարմարեցված չլինելու խնդրին, ինչի համար ՔայլՏեքն առաջարկում է արդյունավետ լուծում՝ #ԱՄԲԱՐՁԻՉ #ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ՝

Այլ արտադրանք