ՎԵՐԵԼԱԿ

Վերելակ՝ հաշմանդամություն ունեցող աձանց համար

ՎԵՐԵԼԱԿ

Վերելակն ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է բնակելի, հասարակական, արտադրական և այլ գործառնական նշանակություն ունեցող շենքերում և շինություններում, հանգստի և ժամանցի վայրերում։

-Վերելակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ապահովում է ֆիզիկական միջավայրի մատչելիություն

-Վերելակը կարող է տեղադրվել փակ, կիսաբաց, բացօթյա վայրերում, ստորգետնյա անցումներում

-Վերելակի չափսն ու ձևը փոփոխական են՝ կախված տարածքի առանձնահատկություններից

-Վերելակը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին

-Պահպանված են անվտանգության կանոնները և հաստատված համապատասխան մարմնի կողմից

-Արտադրական գործընթացը կազմակերպվում է ISO13485 հավաստագրով առաջադրված պահանջներին համապատասխան

-Մեր ընկերությունն իրականացնում է նախագծում, արտադրություն, տեղադրում և սպասարկում 

-Գործում է երաշխիքային և ետերաշխիքային սպասարկում

-Անհատական մոտեցում՝ ըստ տարածքի առանձնահատկությունների

Features

Այլ արտադրանք