ՔԱՅԼԱՍՏԻՃԱՆ-ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ

Քայլաստիճան-թեքահարթակով մարզումներն ուղղված են քայլելու, հավասարակշռության հմտությունների վերականգնմանը, աստիճաններով բարձրանալու և իջնելու հմտությունների զարգացմանը:

ՔԱՅԼԱՍՏԻՃԱՆ-ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ

Քայլաստիճան-թեքահարթակը նախատեսված է մարմնի գործառույթների հետ խնդիրներ ունեցող բոլոր խմբերի հետ մարզումներ անցկացնելու համար, ներառյալ` մանկական ուղեղային կաթված ունեցող երեխաների հետ մարզումները:

Մարզումներն ուղղված են քայլելու, հավասարակշռության հմտությունների վերականգնմանը, աստիճաններով բարձրանալու և իջնելու հմտությունների զարգացմանը:

Features

Այլ արտադրանք