Դարձի՛ր մեր թիմակիցն ու գաղափարակիցը՝ նվաճելու աշխարհը նորարարական լուծումներով
 
Պարտականություններ
 
• Վաճառքի կազմակերպում և կառավարում
• Բիզնես պլանների և կոմերցիոն պայմանների վերահսկում, կնքված պայմանագրերի մշակում և իրականացում, հնարավոր ռիսկի աստիճանի գնահատում, մոնիթորինգ
• Համագործակցող ռիսկային կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում
• Սահմանված ժամկետում արտադրանքի վաճառքի պլանների կատարում
• Գնորդների կարիքների ուսումնասիրության և գնահատման միջոցով արտադրված ապրանքների կամ ծառայությունների պահանջարկի վերլուծում, վաճառքի կանխատեսում և խթանում
• Պլանավորման և վերլուծական աշխատանք
• Հաճախորդներից ստացված տեղեկատվությանը օպերատիվ արձագանքում
• Ապրանքատեսականու բոլոր փոփոխությունների՝ գնաճի և գնի նվազման, պահանջարկի խթանման, ակցիաների, ապրանքների պահեստ ժամանելու ժամանակի մասին հաճախորդների իրազեկման ապահովում
• Բանակցությունների վարում, պայմանագրերի կնքում և գործարքների իրականացում
• Ապրանքների և ծառայությունների պարզ շահութաբերության, մրցունակության և որակի ապահովում
• Ներկայացնել ընկերության շահերը երրորդ կողմի կազմակերպություններում՝ վաճառքի բաժնի արտադրական գործունեության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ
• Վաճառքների բարձրացումը խթանող այլ աշխատանքներ
 
Պահանջվող գիտելիքներ, հմտություններ և ունակություններ
 
• Ինքնազարգացում
• Սովորելու ունակություն
• Սթրեսակայունություն
• Կատարողականություն
• Սոցիալական ճկունություն
• Արդյունավետ համագործակցություն
• Բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն
• Վաճառքների պլանավորման և կազմակերպման հմտություն
• Նախաձեռնողականություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն
• Վերլուծական և ռազմավարական մտածողություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Համագործակցության խթանում
• Պատասխանատվության զգացում
• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների պարտադիր իմացություն
 
Աշխատանքային գրաֆիկ
 
Երկուշաբթի-ուրբաթ
 
Ժամը 09։00-18։00 կամ ժամը 10։00-19։00
 
Հասցեն՝ Ք․ Երևան, Հ․ Աճառյան 54Բ (Ավան վարչական շրջան)
 
Աշխատանքային փորձը պարտադիր է (նվազագույնը՝ 3 տարի)
 
Աշխատավարձը՝ կախված աշխատանքային փորձից և հմտությունից 
 
 
Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV) կարող եք ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին`
 
hr@qayl.tech

Դարձի՛ր մեր թիմակիցն ու գաղափարակիցը՝ նվաճելու աշխարհը նորարարական լուծումներով
 
Պարտականություններ

Օգտվելով ընկերության ընձեռած ռեսուրսներից՝ իրականացնել առկա ծրագրային ուսումնասիրություններ, վերհանել ընկերության համապատասխանումը բաց հայտերին

Ապահովել վերահսկողություն և հաշվետվողականություն կատարված ծրագրերի մասով՝ կարճաժամկետ (շաբաթական 1անգամ), միջնաժամկետ (ամիսը 1 անգամ), երկարաժամկետ (եռամսյակային, տարեկան)

Կազմել շուկայի ուսումնասիրության ռազմավարություն

Իրականացնել ընթացիկ և գալիք հայտերի հաշվառում

Տնօրենին ներկայացնել ընթացիկ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հաշվետվություններ

•Համագործակցել բաժինների ղեկավարների հետ և ըստ ծրագրի իրականացնել աշխատանքային բաշխում

•Ուսումնասիրել ծրագրերի շրջանակներում բաժինների կատարած աշխատանքները, իրականացնել մոնիթորինգ, ներկայացնել հաշվետվություններ

•Հաստատել արտաքին և գործընկերային հարաբերություններ, պահպանել կողմերի հետ շփումներ

• Լինել հետևողական և պատասխանատու յուրաքանչյուր ծրագրի մասով
 
Պահանջվող գիտելիքներ, հմտություններ և ունակություններ
 
• Ինքնազարգացում
• Սովորելու ունակություն
• Սթրեսակայունություն
• Սոցիալական ճկունություն
• Արդյունավետ համագործակցություն
• Բանավոր և գրավոր հաղորդակցություն
• Աշխատանքի պլանավորման և կազմակերպման հմտություն
• Աշխատանքի կատարման վերահսկողություն և առաջընթացի ստուգում
• Նախաձեռնողականություն, արագ կողմնորոշվելու ունակություն
• Վերլուծական և ռազմավարական մտածողություն
• Թիմում աշխատելու ունակություն
• Համագործակցության խթանում
• Պատասխանատվության զգացում
• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների պարտադիր իմացություն
 
Աշխատանքային գրաֆիկ
 
Երկուշաբթի-ուրբաթ
 
Ժամը 09։00-18։00 կամ ժամը 10։00-19։00
 
Հասցեն՝ Ք․ Երևան, Հ․ Աճառյան 54Բ (Ավան վարչական շրջան)
 
Աշխատանքային փորձը ցանկալի է 
 
Աշխատավարձը՝ կախված աշխատանքային փորձից և հմտությունից

 
Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV) կարող եք ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին`
 
hr@qayl.tech

Դարձի՛ր մեր թիմակիցն ու գաղափարակիցը՝ նվաճելու աշխարհը նորարարական լուծումներով
 
Պահանջվող գիտելիքներ, հմտություններ և ունակություններ
 

• Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ծրագրերի վարժ տիրապետում

• Կոմպոզիցիայի, գույների գիտության և տպագրության հիմունքների իմացություն

• Ոճի և ստեղծագործական ճաշակի զգացում (մեզ համար սա ավելի կարևոր է, քան աշխատանքային փորձը և տեխնիկական հմտությունները)

• Ինքնազարգացման միտում

• Սովորելու ունակություն

• Սթրեսակայունություն
 
• Թիմում աշխատելու ունակություն
 
• Պատասխանատվության զգացում
 
Ցանկալի է
 
• Ունենալ ձեռքով նկարելու կարողություն
• Իմանալ, թե ինչ է խաղի դիզայնը
• Կարողանալ աշխատել 3D-ի հետ
• Տիրապետել unity 3d և blender ծրագրերին
 
 
Աշխատանքային գրաֆիկ
 
Երկուշաբթի-ուրբաթ
 
Ժամը 10։00-19։00
 
Հասցեն՝ Ք․ Երևան, Հ․ Աճառյան 54Բ (Ավան վարչական շրջան)
 
Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ 
 
Աշխատավարձը՝ կախված աշխատանքային փորձից և հմտությունից 
 
 
Ձեր ինքնակենսագրությունը (CV) կարող եք ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին`
 
hr@qayl.tech